012 1Stoeterij "De Wimpel" te Wiekevorst met een Zonne-energie installatie van 160 panelen met een capaciteit van 40kWp, uitvoerder EWGLENN.

Dakligging

Optimale dakligging.

Hellend dak.
De zoninstraling is het sterkst rond de middag, en is de optimale oriëntatie voor een PV-installatie het zuiden. Daar hellende daken niet altijd optimaal naar het zuiden zijn georiënteerd, zijn daken die een afwijking hebben van 30 graden naar het zuidoosten of zuidwesten interessant voor een zonne-energie installatie. Om de oriëntatie van uw dak te bepalen zijn er een aantal mogelijkheden:
1. De aanwezigheid van een noordpijl op uw bouwplannen.
2. Men kan de oriëntatie van uw woning ook terugvinden via Google maps.
3. Een klassiek kompas of met de kompasfunctie via de mobiele telefoon.
Het bepalen voor een maximale opbrengst, is dus niet alleen afhankelijk van de oriëntatie, maar ook van de hellingsgraad van het dak, de optimaal helling ligt tussen de 35 à 40 graden, en die pal georiënteerd is naar het zuiden. Voor een PV-installatie die pal naar het westen of het oosten is georiënteerd, kan men nog een opbrengst verwachten van 80%.
Bijvoorbeeld: wanneer bij een zuidelijk georiënteerde PV-installatie een opbrengst gehaald kan worden van 4.000kWh, dan is de opbrengst bij een westelijke of oostelijke oriëntatie 3.200kWh.
Bij ieder type van dakbedekking zoals: pannen, leien, golfplaten, enz..., wordt er steeds met de grootste zorg een draagconstructie uit aluminium gemonteerd, en wordt er vooral opgelet dat er na de montage er geen lekken zijn ontstaan, op deze draagstructuur worden dan de zonnepanelen gemonteerd.

Plat dak.
Alvorens men een PV-installatie op een plat dak gaat voorzien, dient men rekening te houden met de draagkracht ervan, en de beschikbare oppervlakte. Ook hier blijft de optimale oriëntatie en hellingsgraad van groot belang. De optimale hellingsgraad voor zonnepanelen op een plat dak ligt tussen de 15 à 30 graden. Daar op platte daken de rijen achter elkaar worden geïnstalleerd, is de afmeting van een zonnepaneel die de minimale afstand tussen de rijen gaat bepalen, en dient er absoluut rekening gehouden te worden dat de schaduw tussen de opeenvolgende rijen beperkt blijft. Bij lagere hellingshoeken is het dus logisch dat de afstand tussen de rijen kleiner is waardoor het mogelijk word om meerdere panelen te installeren.  

Tabel: hellingsgraad en rendementsverliezen naargelang de hellingshoek:

  Hellingsgraad Verlies

      afstand plat dak1                 zonnepanelen plat dak

 
 
30 graden
25 graden
20 graden
15 graden
 
1%
2%
3%
5%
 
Op platte daken gaat men de zone(s) waar de draagconstructie gemonteerd gaat worden gereinigd, indien er belasting (meestal grind) aanwezig is , worden deze voorzichtig verwijderd. Deze zone(s) worden dan voorzien van speciaal kunststoffen ballastmatten, waarop een driehoekige draagstructuur voor de zonnepanelen gemonteerd wordt, de zonnepanelen worden dan vertikaal of horizontaal op de draagstructuur gemonteerd. Bij een zonne-energie installatie op platte daken dient men ook rekening te houden met de windbelasting, die bepaalt namelijk hoeveel ballast (gewicht) er dient voorzien te worden op de draagstructuur.
 
020  Voorbeeld van een installatie op een plat dak, door EWGlenn
 
Overige:
Grondopstelling: wanneer uw dak niet geschikt is voor een zonne-energie installatie, is een grondopstelling een zeer geschikt alternatief. Er dient dan wel een ondergrondse kabel te worden voorzien tot aan de tellerkast.
Gevelinstallatie: wanneer uw dak niet ideaal georiënteerd is, bestaat er ook de mogelijkheid om uw installatie te laten monteren tegen een gevel, de zonnepanelen worden dan op een driehoekige montage structuur tegen uw gevel gemonteerd. 
NOTA: In beide gevallen dient er een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te worden.
 
Omliggende bebouwing en het effect ervan op uw zonne-energie installatie.
Alvorens u een PV-installatie laat installeren, moet u er rekening mee houden dat nabij gelegen bebouwing of aanwezigheid van bomen, geen of een minimale schaduw kunnen werpen op uw installatie. Indien men tot de vasttelling komt dat het zuidelijk dakvlak in de schaduw komt te liggen, is het gunstiger om zonnepanelen te laten installeren op het oostelijk dakvlak. Om te voorkomen dat uw installatie in de schaduw komt te liggen door storende elementen (bebouwing, daken, schoorstenen, enz...) kunt u op verschillende momenten van de dag en dit gedurende een bepaalde periode gaan observeren. Men gaat ervan uit dat een zonne-energie installatie een levensduurte heeft van minimum 20 jaar, dus houd er rekening mee dat omliggende bomen blijven groeien (ook diegene die u zelf plant), ook omliggende gebouwen kunnen veranderen, waardoor de opbrengst van uw zonne-energie installatie aanzienlijk kan gaan dalen.

Waar vind je ons

EW Glenn

Sint Jansstraat 115
B-2490 Balen

0479 81 66 64
info@ewglenn.be

Locatie

kaart