Overslaan en naar de inhoud gaan

Ventilatie is er niet enkel voor ons comfort, maar vooral voor onze gezondheid noodzakelijk.

Om te garanderen dat de luchtkwaliteit in de woning voldoende is, is het goed om te gaan ventileren. Want ventilatie houdt meer in, dan aanvoer van zuurstof alleen.

De doelstelling van ventilatie is om interne pollutie (verontreiniging) die afgegeven worden door de menselijke activiteiten en ons metabolisme (stofwisseling), vochtigheid, geuren, enz..., of door het behandelen van bepaalde materialen te gaan afvoeren.
Ventileren van de woning is nodig om te gaan voorkomen dat er zich schimmelvorming door vochtschade zou gaan ontstaan, waardoor we gezondsheidklachten kunnen gaan vermijden.

Hoeveel ventileren?
Het berekenen voor het ventileren van een woning, dienen te beantwoorden aan de strenge Belgische ventilatie normen en eisen. De Belgische ventilatienorm (NBN D 50-001) bepaalt niet alleen de luchthoeveelheid die in een ruimte dient ververst te worden. Kortom bedraagt principieel de hoeveelheid aan lucht die in alle ruimtes dienen toegevoerd en afgevoerd te worden aan het nominaal debiet van 3,6m³/u en dit per m² vloeroppervlakte. Om het energieverbruik onder controle te houden, laat de norm beperkingen toe voor de minimale hoeveelheden aan toevoer- of afvoerlucht per ruimte.

Ventileren en verluchten is gezond.
Het ventileren en verluchten van de woning zorgt voor een gezondere binnenlucht, het vermijd:
° De opstapeling van: CO2, vocht en schadelijke stoffen die tot gezondheidsklachten kunnen leiden.
° Dat schimmels en huisstofmijt die door vochtopstapeling allergieën en astma kunnen veroorzaken.
° Klachten die door het gebruik maken van materialen en producten kunnen voortkomen.
° Een onwel gevoel aan een te veel Co2 (Koolstofdioxide) in de lucht.
° Een te kort aan zuurstof, of CO-vergiftiging (koolstofmonoxide), die door verbrandingstoestellen of slechte afvoer van rookgassen kunnen veroorzaakt worden.

Wetgeving.
Voor een gezondere binnenklimaat en lager energieverbruik, legt de EPB (energieprestatieregelgeving) een aantal regels op voor in de nieuwbouw- of bij grondige renovaties van woningen. Voor in de nieuwbouw van woningen zijn er drie soorten EPB-regels: Thermische isolatie, energieprestatie en binnenklimaat.
Om een premie te verkrijgen dient men sinds 2010 aan de nieuwe voorwaarden voldoen "Vlaanderen is Energie".